96 5820 001 - Plaza Mayor, nº 1 03409 La Canyada, Alacant canyada@canyada.es

Telèfons d’interès

Ajuntament de Cañada

Centre cultural de Cañada

Agència de Lectura

Tel: 965.820.001

Centre de Salut de Cañada Cites: 965936450

Metge: 965636451

Infermería: 965936452

Farmàcia de la Canyada 965820266
Centre de Salut de Biar 965823730

URGÈNCIES BIAR: 965823735

Centre Sanitari Integrat de Villena 965823770

URGÈNCIES VILLENA: 965823770

Piscina Municipal 665708405
Societat Unió Musical de Cañada 651818374
Gruo de Montaña 660794329
Cura párroco de Cañada 965822108 – 669849694
Col·legi Verge del Carmen 965823085
Cooperativa d’Oli Sant Cristòfol 965820079
Cooperativa de vi Ntra. Sra. Del Carmen 965820021
Recollida de Mobles i estris 966952382
Tanatori Sant Josep de Villena 965803409

Guàrdia Civil de Villena

965346058